مرور رده

اجتماعی

عشقی که می‌کشد

قرص MDMA یا به اصطلاح قرص عشق مدتی است که به‌دلیل اثر گذاری سریع و ایجاد حس علاقه نسبت به اطرافیان در زمره قرص‌های…